SHG Seniorboende drivs av Stiftelsen Hem för Gamla i Örebro. Stiftelsen grundades 1952 med syftet att skapa bra bostäder för äldre personer, något som man än i dag jobbar utifrån. 

Stiftelsen Hem för Gamla

Stiftelsen Hem för Gamla är icke vinstdrivande och religiöst och politiskt obunden. Den stiftades och drivs av personer som är intresserade av äldres boende. Stiftelsens kapital har byggts upp genom gåvor och donationer. Ytterst ansvariga för stiftelsen är styrelsen. Det övergripande ansvaret för verksamheten har vår intendent. 

Förutom gårdarna äger stiftelsen en fastighet med vårdboende – Backagården – där verksamheten drivs av Örebro kommun.

Ekonomi

För ekonomiska nyckeltal kontakta oss eller se mer på allabolag.se

Vår styrelse

Ordförande: Svante Gyrulf 
Vice ordförande: Curt Gruvaeus 
Ledamöter: Susanne Odelberg-Johnson
Tommy Sandén
Per Cardesjö
Ingrid Gustavsson
Ulf Södersten
Katarina Hansson
Peter Ahlstrand och Jan Andersson

Medarbetare

SHG Seniorboende har totalt 11 medarbetare som är erfarna och har hög kompetens inom området. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna och följer kollektivavtal.

Ett alternativt boende för äldre

I början av 1950-talet formades en vision, av några socialt engagerade örebroare, om att kunna skapa ett alternativt boende för äldre. 

Boendet skulle anpassas för äldre och rymma lägenheter i varierande storlekar samt gemensamt kök och matsal. Dessutom skulle en kunnig föreståndarinna hjälpa och stötta de boende. 

Den 24 januari 1952 bildade man Stiftelsen Hem för Gamla. Kapitalet för att förverkliga visionen tänkte man samla in genom donationer och gåvor. En större donation från Dr Helena Klein blev grunden för Stiftelsens kapital.  Dr Klein hade haft problem med att hitta en bra bostad på äldre dar och motvilligt blivit ägare till Vasastrand 5. Vid sin bortgång donerade hon hela fastigheten till Stiftelsen Hem för gamla

Genom åren har många gåvor till avlidnas minne, testamenten och andra gåvor tillkommit Stiftelsen. Detta och en god förvaltning av kapital gjorde det till slut möjligt att realisera visionen.

1983 förvärvades en tomt på Mogatan på öster i Örebro. Den första fastigheten byggdes och stod klar 1 april 1985. Huset döptes till Kallingska gården efter familjen som under många år bott där.

Sedan dess har stiftelsen byggt ytterligare två gårdar. 1988 byggdes Rynningegården på norr och 1991 byggdes Angelgården på väster. 

Efter att ha sökt länge efter en centralt belägen tomt är det nu dags att bygga ännu en gård –  Solrosgården i Kumla som blev klar mars 2021.